MyTo

BENGKEL HALATUJU MENINGKATKAN VISIBILITI TESIS DAN DISERTASI PERPUSTAKAAN AKADEMIK DI PERINGKAT GLOBAL

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia telah dipilih menjadi penganjur bagi bengkel yang tersebut  di atas oleh Jawatankuasa Ketua Pustakawan dalam “Mesyuarat Bilangan 2 Tahun 2018” pada 16 Julai 2018 yang lalu.

Bengkel ini membincangkan lima perkara yang berkaitan dengan Malaysian Theses Online (MyTO) seperti standard metadata tesis untuk sistem perpustakaan, penyelarasan polisi dan perundangan koleksi tesis, penambahbaikan sistem tesis online (MyTO) dan penandaarasan sistem tesis online luar negara. Hasil bengkel ini akan menentukan hala tuju MyTO dan akan diangkat dalam Jawatankuasa Ketua Pustakawan untuk tindakan selanjutnya.

Tarikh : 13hb dan 14hb Ogos 2018 (Isnin dan Selasa)
Masa : 8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat : Bilik Termasa, PSAS