Kandungan Seminar

Peserta akan diberi pendedahan mengenai Sistem KOHA serta berkongsi maklumat dan pengalaman secara langsung daripada Perpustakaan yang telah mengguna dan melaksanakan Sistem KOHA dari aspek:

  1. Kepentingan Sistem KOHA kepada Perpustakaan;
  2. Proses Pelaksanaan Sistem KOHA di Perpustakaan;
  3. Cabaran/Isu-isu semasa pembangunan/pelaksanaan Sistem KOHA;
  4. Pengalaman pelaksanaan Sistem KOHA mengikut Kategori Perpustakaan:
    1. Universiti Awam (UPM);
    2. Universiti Swasta (UniKL); dan
  5. Overview Modul-Modul Sistem KOHA