Peserta Seminar

Seminar ini terbuka kepada sesiapa yang terlibat dengan Sistem Perpustakaan Bersepadu seperti:

  1. Pengurus dan Pentadbir Perpustakaan
  2. Pustakawan di Perpustakaan Negara, Akademik, Awam, Khusus dan Pusat Sumber
  3. Pegawai Teknologi Maklumat
  4. Pensyarah
  5. Guru Pusat Sumber