Bengkel Penerbitan

Webinar Bengkel Penulisan dan Penerbitan Artikel dalam Jurnal Berimpak Tinggi: Bidang Sains Sosial

Bengkel ini akan memberi pendedahan dan panduan kepada peserta tempatan mengenai kaedah penulisan dan penerbitan artikel jurnal berimpak tinggi berdasarkan hasil kajian yang dijalankan dalam bidang Sains Sosial. Bengkel ini akan dijalankan dalam Bahasa Melayu bagi meningkatkan lagi kefahaman dan interaksi antara peserta dan penceramah. Selain itu, peserta juga diberi pendedahan secara hands-on mengenai penghasilan manuskrip jurnal dan penggunaan Pangkalan Data Scopus.

Kaedah Penulisan Hasil Kajian dalam Artikel Jurnal 
1. Abstrak
2. Penulisan Pengenalan
3. Kaedah Penulisan Literature
4. Metodologi
5. Penemuan
6. Perbincangan
7. Cadangan
8. Rujukan

Tips dan Strategi Menerbitkan Artikel dalam Jurnal Berimpak Tinggi
A. Tips umum
1. Jangan takut buat salah
2. Jauhi “Perfectionist Syndrome” ketika menulis
3. Cara menghadapi kelemahan penulisan dalam Bahasa Inggeris
4. Kaedah mempercepatakn penulisan artikel

C. Tips sebelum menghantar artikel
1. Senarai semak
2. Semakan plagiat
3. Kaedah mengenalpasti jurnal yang bersesuaian dengan artikel
4. Tips menghantar ke Indexed Journal (Scopus/ Web of Science)
5. Tips menjimatkan masa penerbitan

D. Tips selepas menghantar artikel
1. Cara memberi maklum balas kepada penilai jurnal
2. Cara menghadapi keadaan sekiranya artikel ditolak oleh penilai

Penceramah
Dr. Hayrol Azril Mohammed Shaffril
Pegawai Penyelidik Sosial, Institut Pengajian Sains Sosial
Universiti Putra Malaysia

Pencapaian Penerbitan
11 h-indeks Scopus
118 Scopus Artikel 
39 Web of Science Artikel

Tarikh: akan dimaklumakn kemudian

Kemaskini: 25 November 2020