Tuntutan HRDF (SBL)

HRDF CLAIMABLE

Seminar Sistem KOHA dianjurkan bersama dengan anak Syarikat UPM iaitu UPM Education and Training Sdn Bhd. Syarikat ini berdaftar dengan Skim Bantuan Latihan (SBL), di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad (agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia.

Majikan boleh bantuan kewangan dengan SBL untuk menghantar staf bagi seminar ini. Bantuan SBL adalah tertakluk kepada Garis Panduan dan Terma dan Syarat SBL.