Senarai Tajuk dan Pembentang Kertas Kerja Seminar KOHA pada 3 dan 4 Mei 2017

Kepentingan Sistem KOHA Kepada Perpustakaan dan Pelaksanaan Sistem KOHA di Universiti Sains Malaysia
Encik Mohd Nasir Bin Md Rashid
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
Universiti Sains Malaysia

Cabaran Pelaksanaan Sistem KOHA
Encik Mohd Akla Wan Ismail
Perunding Teknologi Maklumat
Syarikat Calibre Interconnect Sdn Bhd

Pelaksanaan Sistem KOHA di Universiti Putra Malaysia (UPM)
Tuan Haji Shaifol Yazam Mat
Ketua Bahagian Sistem dan Teknologi Maklumat
Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM

Pelaksanaan Sistem KOHA di Universiti Kuala Lumpur
Encik Mohd Kamal Mohd Yusoff
Ketua Pengurusan Fasiliti dan Teknologi Maklumat
Perpustakaan Universiti Kuala Lumpur

Overview Sistem KOHA : Modul Perolehan
Puan Noor Syafini Zamani
Pustakawan Kanan
Bahagian Sistem dan Teknologi Maklumat
Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM

Overview Sistem KOHA : Modul Pengkatalogan
Puan Hazlindah Basiron
Pustakawan Kanan
Bahagian Pembangunan Koleksi
Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM

Overview Sistem KOHA : Modul Sirkulasi
Cik Nazibah Kamaruddin
Pustakawan Kanan
Bahagian Perkhidmatan Pengguna
Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM