Bengkel Halatuju Meningkatkan Visibiliti Tesis & Disertasi Perpustakaan Akademik di Peringkat Global


Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah bagi bengkel seperti tajuk di atas oleh Majlis Ketua Pustakawan dalam “Mesyuarat Bilangan 2 Tahun 2018” pada 16 Julai 2018 yang lalu. Bengkel ini akan membincangkan lima perkara yang berkaitan dengan Malaysian Theses Online (MyTO) seperti halatuju MyTO; penggunaan teknologi; pengurusan thesis; perundangan; dan benchmarking. Sila Klik untuk maklumat selanjutnya.